Bijzondere praktijkexamens

Bijzondere praktijkexamens

Als het reguliere praktijkexamen problemen oplevert, zijn er twee bijzondere praktijkexamens die mogelijk uitkomst kunnen bieden. Dit zijn het praktijkexamen BNOR en het praktijkexamen faalangst.

Praktijkexamen BNOR

Ben je binnen een periode van vijf jaar al vier keer gezakt voor je reguliere praktijkexamen? Dan kom je in aanmerking voor een praktijkexamen BNOR (Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid), beter bekend als het staatsexamen.

Het praktijkexamen BNOR verloopt in principe hetzelfde als het regulier examen, maar er is meer ruimte voor persoonlijke begeleiding. Het examen duurt dan ook langer dan het reguliere examen. Deze extra tijd kan benut worden om je meer op je gemak te stellen, of om je een nieuwe kans te geven op een bepaald onderdeel. Tijdens het praktijkexamen BNOR wordt er alles aan gedaan om de zenuwen zo veel mogelijk te verminderen.

Praktijkexamen Faalangst

Het komt vaak voor dat kandidaten zo zenuwachtig zijn voor een examen dat ze volledig dichtklappen. Voor sommige kandidaten gaat het bij een tweede examen beter, omdat het dan allemaal niet meer zo nieuw en eng is, maar voor andere kandidaten maakt het geen verschil. Voor deze laatste groep kan een praktijkexamen faalangst uitkomst bieden. Zie voor een complete indruk ook de voorbeeldvideo onderaan deze pagina.

Het verloop van een praktijkexamen Faalangst

Het praktijkexamen faalangst duurt ongeveer tachtig minuten. In principe is een half uur hiervan gereserveerd voor de examenrit. De overige tijd is bedoeld voor het gesprek voor het examen en de uitslag na het praktijkexamen. Vaak duurt de examenrit echter langer, bijvoorbeeld omdat er door de kandidaat time-outs kunnen worden aangevraagd om even bij te komen.

Time-out

Tijdens het praktijkexamen mag je de examinator vragen om een time-out. Dit kan zijn op een moment dat het je even te veel wordt, of als je niet meer weet wat je moet doen. Voor sommige kandidaten is de wetenschap dat deze optie er is al heel rustgevend, waardoor ze de time-outs niet eens nodig hebben. De examinator kan ook besluiten om de extra tijd te gebruiken om de kandidaat een herkansing te geven voor een onderdeel dat eerder niet goed ging. De examinatoren die deze examens geven, zijn allemaal getraind om met faalangst om te gaan.

Stappenplan

  • Machtig ons via Mijn CBR voor het aanvragen van je praktijkexamen BNOR/Faalangst
  • Na ontvangst van je betaling en machtiging zullen wij het praktijkexamen BNOR/Faalangst voor je inplannen. Je kunt natuurlijk aangeven op welke dagen je verhinderd bent, zodat je je examen op een voor jou gunstige dag kunt doen.
  • Doe je examen. Je hoeft niet te denken dat het je niet gaat lukken, want je doet pas examen als je rijinstructeur ervan overtuigd is dat je er klaar voor bent.