Eigen verklaring CBR

Eigen Verklaring CBR

Om een CBR-praktijkexamen te mogen doen, moet je een Eigen Verklaring CBR invullen. Dit formulier is ervoor bedoeld om vast te stellen of je medisch gezien in staat bent om op veilige wijze een auto te besturen. Op het formulier staan vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Welke vragen kan ik verwachten?

 1. Hebt u last of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
 2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen?
 3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor psychiatrische stoornis, een hersenziekte, zoals een beroerte, of een ziekte van het zenuwstelsel?
 4. Maakt u of heeft u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?
 5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekte, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?
 6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken?
 7. Kunt u een been, een voet niet of slechts beperkt gebruiken?
 8. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen?
 9. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of laserbehandeling van de ogen ondergaan?
 10. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaap- , kalmering- , antidepressieve- , antipsychotische- of opwekmiddelen?
 11. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorvoertuigen moeilijker maken?

Als je antwoord op alle vragen ‘nee’ is, kun je gebruik maken van de standaard Eigen Verklaring, die zit inbegrepen bij het examengeld. Je hoeft voor de Eigen Verklaring dan geen verdere actie te ondernemen.

Als het antwoord op één of meerdere vragen ‘ja’ is, dan zal het CBR beoordelen of je het examen wel of niet mag doen. In dit geval dien je een Eigen Verklaring te kopen (€32,80) en deze samen met een doktersverklaring naar het CBR op te sturen. Hierna zal het CBR je persoonlijk op de hoogte houden van de staat van het onderzoek naar je rijgeschiktheid. Helaas kan deze procedure lang duren, waardoor het aan te raden is om de Eigen Verklaring al voordat je begint met rijlessen naar het CBR op te sturen. Wij horen het graag als je je toestemming van het CBR hebt ontvangen, zodat we het verdere verloop van je rijlessen en examens kunnen regelen.